Intranet WSB-NLUWSB-NLU na facebooku


Logo Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

Strefa Absolwenta

WSB-NLU przywiązuje ogromną wagę do podtrzymywania kontaktów i tworzenia więzi ze swoimi absolwentami oraz ułatwiania współpracy między nimi. Rezultatem jest najlepsza w Polsce sieć kontaktów, network obejmujący wszystkie kontynenty oraz stały monitoring karier absolwentów.
 
Absolwenci WZwT WSB-NLU to licząca już blisko 3200 osób grupa ludzi dobrze przygotowanych do funkcjonowania w nowoczesnej gospodarce rynkowej. Charakter uczelni, niezwykle mocno związanej z Ziemią Tarnowska, Małopolską i Podkarpaciem sprawia, iż najlepsi i najbardziej dynamiczni spośród nich już dziś posiadają ogromny wpływ na podniesienie poziomu wykształcenia, jakości życia oraz rozwoju własnego regionu.
 
Absolwenci WSB-NLU w Tarnowie podejmują tę odpowiedzialność na wszystkich polach: prowadzą z sukcesem własne biznesy, realizują się w firmach będących wizytówkami regionu, pracują w instytucjach państwowych i samorządowych, zajmują się edukacją biznesową społeczeństwa. Część spośród nich – tak jak wielu młodych ludzi w całej Polsce – poszukało swojego miejsca na ziemi poza Polską. Jest jednak coś, co ich wszystkich łączy - wspólne przekonanie, iż czas spędzony w tarnowskiej uczelni oraz wysiłek jaki włożyli we własny rozwój i edukację musi procentować i prowadzić do lepszego życia i lepszej przyszłości.