Intranet WSB-NLUWSB-NLU na facebooku


Logo Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

Nasze Graduacje

Pieczołowicie podtrzymywaną tradycją w WSB-NLU jest uroczysta Graduacja kończących studia.
Podczas specjalnie zorganizowanej ceremonii naszym Absolwentom, w obecności ich najbliższych, władz Uczelni i Wydziału, kadry naukowo – dydaktycznej, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, prezesów i menedżerów największych przedsiębiorstw regionu, dyrektorów lokalnych instytucji, przedstawicieli mediów i innych znamienitych gości wręczane są dyplomy ukończenia studiów.
Stałym punktem uroczystości jest wręczenie nagród najlepszym Absolwentom z danego rocznika (o najwyższej średniej ocen z całości studiów) oraz Autorom wyróżnionych prac dyplomowych w ramach poszczególnych specjalności. Przywilejem Autora wyłonionej w drodze konkursu najlepszej pracy jest wygłoszenie dla wszystkich zgromadzonych wykładu prezentującego główne tezy i wnioski pracy.
Dla upamiętnienia „po wsze czasy” tego pięknego dnia i utrwalenia dla potomnych składu rocznika kończącego studia – w trakcie uroczystości wszyscy Absolwenci wraz z Władzami Uczelni ustawiają się do wspólnej wielkoformatowej fotografii. Fotografie te, starannie oprawione i opisane, zdobią ściany siedziby tarnowskiego Wydziału, stanowiąc wymowne świadectwo dorobku Uczelni. Niejeden już z naszych studentów odnalazł na nich kogoś ze swoich rodziców lub bliskich....
Najbardziej widowiskowym momentem Graduacji jest chwila wyrzucenia przez Absolwentów w górę absolwenckich biretów na znak radości! A najbardziej zabawnym - poszukiwanie tego właściwego, kiedy nie uda się go w porę schwytać...
Podczas jednej z uroczystości graduacyjnych Założyciel Uczelni, jej długoletni Rektor, a obecnie Prezydent - dr Krzysztof Pawłowski – powiedział: „Graduacja jest dla naszej Szkoły wyjątkowym świętem, podczas którego widzimy rezultat swojej kilkuletniej pracy. Dla Was - młodych ludzi - jest to początek nowego życia. Marzę, aby Absolwenci naszej Uczelni byli wśród tych, którzy wierzą, że wiara przenosi góry. Chciałbym, abyście byli twardzi, konsekwentni i uparci. Przyjmijcie te rady na przyszłość!”
Do 2012 roku ponad 4000 osób ukończyło studia na naszej tarnowskiej Uczelni – licząc od początku jej istnienia – najpierw jako WSB w Tarnowie, a następnie Wydziału Zamiejscowego WSB-NLU.
 
 
Graduacja to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu uczelni. Jest to zawsze bardzo uroczyste i podniosłe wydarzenie, wieńczące żmudny i wymagający poświęceń czas nauki dla wielu osób. To być może ostatnia okazja do spotkania się ze swoimi kolegami i koleżankami, wykładowcami, Dziekanami, Promotorami Waszych prac dyplomowych oraz Władzami Uczelni. Dlatego zapraszamy do obejrzenia naszej "Kroniki Graduacji", która pozwoli jeszcze raz powrócić do tych chwil:
 
 1. GRADUACJA 1999:
  • Najlepszy Absolwent rocznika 1998/1999 - Paweł Zach; średnia 4,77
  • Galeria zdjęć

 2. GRADUACJA 2000:
  • Najlepszy Absolwent rocznika 1999/2000 - Marcin Pałach; średnia 4,63
  • Galeria zdjęć

 3. GRADUACJA 2001:
  • Najlepsza Absolwentka rocznika 2000/2001 - Karolina Dumańska; średnia 4,74
  • Autorka nagrodzonej pracy dyplomowej – tytuł pracy: „Formy i skuteczność walki z bezrobociem w Polsce i Unii Europejskiej - analiza porównawcza”. Promotor: prof. WSB-NLU dr Małgorzata Honkisz
  • Galeria zdjęć

 4. GRADUACJA 2002:
 5. GRADUACJA 2003:
 6. GRADUACJA 2004:
 7. GRADUACJA 2005:
 8. GRADUACJA 2006:
 9. GRADUACJA 2007:
 10. GRADUACJA 2008:
 11. GRADUACJA 2009:
 12. GRADUACJA 2010:
 13. GRADUACJA 2011:
 14. GRADUACJA 2012: