Intranet WSB-NLUWSB-NLU na facebooku


Logo Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

Rady Absolwentów

Alumni w wielu uczelniach stanowią istotny kapitał. Jednakże żadna uczelnia w Polsce nie daje tak szerokich uprawnień i możliwości swoim absolwentom, jak WSB-NLU. Nasi absolwenci mają realny wpływ na kształtowanie i funkcjonowanie uczelni dzięki wpisaniu do Statutu Uczelni Rad Absolwentów jako organów doradczo-opiniujących. Rady Absolwentów stanowią reprezentację wszystkich absolwentów danego Wydziału, a ich doświadczenie zawodowe pozytywnie wpływa na dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

  • Rada Absolwentów przy Rektorze WSB-NLU: Michał Wilczek, Tomasz Godzisz, Paweł Sobków, Przemysław Berendt, Marta Godzisz, Bartłomiej Osieka, Konrad Szychta, Piotr Wideł, Marcin Pałach
  • Rada Absolwentów Wydziału Zamiejscowego w Tarnowie: Katarzyna Kuraś, Paweł Kurowski, Marcin Pałach, Iwona Skowron, Dawid Wójcik