Intranet WSB-NLUWSB-NLU na facebooku


Logo Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

Barbara Tworzydło

Absolwentka rocznika 2006 - studia licencjackie stacjonarne, kierunek: Zarządzanie, specjalność: Administracja publiczna.

Kierownik Biura Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A....Człowiek jest tyle wart, ile warte są sprawy, którymi się zajmuje* ...
(* Marek Aureliusz, Rozmyślania)

 

„Studia licencjackie w WSB w Tarnowie były dla mnie pierwszym krokiem do zdobycia kwalifikacji zawodowych, które zostają – jak się każdy z nas, byłych studentów później przekonuje – surowo zweryfikowane na bardzo wymagającym rynku pracy. Po dwóch latach dalszej nauki uzyskałam tytuł magisterski na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (2008) na kierunku Ekonomia, w zakresie gospodarowania nieruchomościami. Obecnie posiadam również uprawnienia niezbędne do sprawowania funkcji członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
Pracę zawodową rozpoczęłam od praktyki studenckiej WSB w Cortex Chemicals Sp. z o.o. (2005) i stażu 
w Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (2006-2007), gdzie pracowałam już po uzyskaniu licencjatu (do kwietnia 2008). W TARR S.A. byłam odpowiedzialna za rozliczanie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych Unii Europejskiej. Od 2008 r. do chwili obecnej (2010) pełnię funkcję Kierownika Biura Zarządu AZOTÓW Tarnów, gdzie miałam możliwość udziału m.in. w procesach emisji pierwszej oferty publicznej (IPO) na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i restrukturyzacji Grupy Kapitałowej realizującej jeden z największych projektów inwestycyjnych w polskim przemyśle chemicznym (2009-2015). Tyle, jeśli chodzi o fakty… Intensywna kilkuletnia praca to również nieustanna nauka i doświadczenie działania w profesjonalnym zespole, który jest największą siłą skutecznego menadżera. Czas wolny, rodzina? Niech pozostaną cudowną, prywatną tajemnicą absolwentki…”