Intranet WSB-NLUWSB-NLU na facebooku


Logo Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

Biblioteka WZwT WSB-NLU

Misją Biblioteki jest realizacja zadań i funkcji informacyjnych dla zaspokojenia potrzeb dydaktycznych i naukowych środowiska akademickiego.
 
Biblioteka Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu Wydział Zamiejscowy w Tarnowie powstała 1996 roku, jako Biblioteka Wyższej Szkoły Biznesu.
Od początku istnienia starała się o jak najlepsze warunki wyposażenia i funkcjonowania, biorąc pod uwagę standardy funkcjonowania bibliotek akademickich.
 
Rok 1996/1997
Rozpoczęto plan gromadzenia zbiorów, który wspomaga proces dydaktyczny i naukowy.
 
Rok 1998/1999
Zakupiono oprogramowanie do zarządzania i obsługi biblioteki - PATRON i rozpoczęto prace nad komputeryzacją zbiorów.
 
Rok 2000/2001
Biblioteka przeprowadziła się do nowych pomieszczeń.
Otworzona została Czytelnia Elektroniczna, zwiększono ilość stanowisk z dostępem do Internetu.
 
Rok 2002
Zakupiono moduł strony WWW dla Biblioteki.
 
Rok 2007
Biblioteka przystąpiła do realizacji projektu bibliotek tarnowskich, który pozwala na upowszechnianiu informacji o zbiorach bibliotecznych. Portal został stworzony na bazie „multiwyszukiwarki” FIDKAR pozwalającej na prowadzenie wyszukiwań katalogowych i baz danych wszystkich bibliotek tarnowskich. FIDKAR pozwala na równoczesne przeglądanie baz zawierających dokumenty w różnych formatach.

Projekt obejmuje w swym założeniu biblioteki:
  • WSB- NLU Wydział Zamiejscowy w Tarnowie
  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
  • Wyższe Seminarium Duchowne
  • Biblioteka Pedagogiczna
  • Miejska Biblioteka Publiczna
Stan obecny

Biblioteka zajmuje przestronne pomieszczenia w budynku głównym Uczelni o powierzchni 220 m2, gdzie wydzielona jest Wypożyczalnia, Czytelnia i Czytelnia Elektroniczna (13 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu: możliwość przeglądania katalogu komputerowego Biblioteki na każdym z nich, korzystania z baz danych na CD ROM i drukowania).

Dzięki możliwości korzystania z katalogu OPAC, studenci mogą zamawiać oraz monitorować poszczególne tytuły on-line - wystarczy złożyć zamówienie, a książkę odebrać przy okazji wizyty na Uczelni bez kolejek i oczekiwania!

Katalog OPAC umożliwia szybkie wyszukiwanie informacji. Pozwala na przeszukiwanie baz danych zawierających wszystkie wydawnictwa dostępne w bibliotece w trybie on-line, zamawianie i rezerwowanie dostępnych pozycji. Pełni także rolę informacyjną na temat stanu konta studenta - ilości wypożyczonych i zarezerwowanych książek i historii aktywności w bibliotece.