Intranet WSB-NLUWSB-NLU na facebooku


Logo Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

Wykaz czasopism

 WYKAZ CZASOPISM DOSTĘPNYCH W CZYTELNI
 
Tytuł czasopisma Rocznik
Bank i Kredyt - czasopismo NBP poświęcone ekonomii i finansom 1999-2012
E-mentor 2004-
Ekonomia - Rynek. Gospodarka. Społeczeństwo 2001-2004
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 1997-
Ekonomista 1999-2010
Finanse Komunalne 2002-2012
Fundusze Europejskie 2004-2011
Marketing i Rynek 2000-
Master of Business Administration 1997-
Media & Marketing Polska (bezpłatny) 2007-2011
Nieruchomości C.H.Beck 1999-2010
Organizacja i Kierowanie 1999-
Personel i Zarządzanie 1999-2012
Polityka 2008-
Polityka Społeczna 2001-
Przegląd Organizacji 1997-
Przegląd Prawa Publicznego 2007-2011
Samorząd Terytorialny 1999-
Sprawy Międzynarodowe 1999-2010
Studia Regionalne i Lokalne 2005-
Świat Nieruchomości 1993-
Trzeci Sektor - kwartalnik o problematyce społeczeństwa obywatelskiego 2005-
Wspólnoty Europejskie 1999-2010
Współczesne Zarządzanie - kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu 2002-
Zarządzanie Jakością 2005-
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 1999-
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2008-2012
   
Temi - Galicyjski tygodnik informacyjny