Intranet WSB-NLUWSB-NLU na facebooku


Logo Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

Księgozbiór biblioteki

Księgozbiór Biblioteki WZwT tematycznie związany jest z kierunkiem i specjalnościami, w jakich kształci Uczelnia. Zakres tematyczny to teoria ekonomii, mikroekonomia, polityka ekonomiczna, gospodarka i administracja publiczna, finanse i bankowość, zarządzanie finansami, zarządzanie przedsiębiorstwem, rachunkowość, marketing. Biblioteka gromadzi również literaturę z zakresu nauki administracji i prawa administracyjnego, która obejmuje także istotę i funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Gromadzona jest literatura do lektoratów z języka angielskiego i języka niemieckiego.
 
Księgozbiór Biblioteki liczy ponad 15 tys. woluminów. Uzupełnienie księgozbioru stanowi literatura popularno-naukowa. Gromadzone są również czasopisma i tworzona jest baza artykułów z czasopism.

Biblioteka udostępnia bazy danych na licencji (System Informacji Prawnej LEX-ALFA) oraz czasopisma z zakresu ekonomii, marketingu i zarządzania (15 tytułów w bieżącej prenumeracie). Gromadzone są również materiały audiowizualne i bazy na CD-ROM.