Intranet WSB-NLUWSB-NLU na facebooku


Logo Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

FAQ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 • Jak otrzymać kartę biblioteczną?
Do korzystania z Biblioteki uprawnia studenta legitymacja studencka lub karta biblioteczna /w przypadku wolnych słuchaczy i absolwentów/, na którą zostaje naklejony indywidualny kod kreskowy.
 • Czy osoby z poza Uczelni mogą skorzystać z Biblioteki?
Osoby z poza Uczelni mogą korzystać tylko z Czytelni.
 • Czy absolwenci mogą korzystać z Biblioteki?
Absolwenci mogą korzystać ze zbiorów na miejscu w Czytelni.
 • Co należy zrobić, aby skorzystać z Czytelni?
Należy okazać kartę biblioteczną oraz wpisać się do Zeszytu Odwiedzin Czytelni.
 • Czy do Czytelni można przynieść swoje książki i książki z Wypożyczalni?
Własne materiały i książki z Wypożyczalni można wnieść na Czytelnię, zgłaszając ten fakt dyżurnemu Bibliotekarzowi.
 • Czy można wypożyczyć książkę z Czytelni?
Książki z Czytelni są udostępniane tylko na miejscu.
 • Czy można rezerwować książki w Czytelni?
Biblioteka nie prowadzi rezerwacji książek.
 • Czy mogę wejść do Czytelni z kawą lub herbatą?
W Bibliotece obowiązuje zakaz wchodzenia z kawą, jedzeniem, napojami.
 • Jak znaleźć najnowsze akty prawne?
Należy skorzystać z bazy prawniczej Lex, która jest zainstalowana na jednym z komputerów w Czytelni. Zapytaj pracownika, które to stanowisko.
 • Jak przedłużyć termin zwrotu książki?
Odwiedzić wypożyczalnię i poprosić pracownika o prolongowanie książki.
 • Czy mogę korzystać z własnego laptopa w Czytelni?
Tak, zapytaj pracownika przy którym stanowisku.