Intranet WSB-NLUWSB-NLU na facebooku


Logo Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

Regulamin Biblioteki WSB-NLU WZwT

 
§1

 
Prawo do korzystania z Wypożyczalni mają: studenci, wykładowcy, pracownicy.
Pozostałym użytkownikom, w tym również Absolwentom WSB-NLU zbiory udostępnia się prezencyjnie. 
 
§2
 
Wypożyczający ma prawo do:
 1. Uzyskania informacji o zbiorach.
 2. Pomocy bibliotekarza przy korzystaniu z katalogów.
 3. Wypożyczenia maksymalnie 6 książek na okres 30 dni:
  książki, na które jest duże zapotrzebowanie (oznaczone zieloną folią) Biblioteka wypożycza na okres 1- 2 tygodni, bez możliwości prolongaty.
 4. Prolongowania terminu zwrotu książek na kolejne 2 tygodnie, jeśli nie ma zapotrzebowania na tę książkę.
 5. Składania do kierownika biblioteki wniosków usprawniających działalność wypożyczalni.
§3
 
Wypożyczający ma obowiązek:
 1. Okazać własną legitymację studencką.
 2. Własnoręcznie wypełnić rewers na każdą wypożyczoną książkę i podpisać kartę książki.
 3. Dopilnować terminu zwrotu wypożyczonych książek.
 4. Szanować wypożyczone materiały i zwracać je w wyznaczonym terminie.
§4

Sankcje karne w przypadku nieprzestrzegania regulaminu:
 1. W przypadku zgubienia lub zniszczenia wypożyczonego dzieła, wypożyczający zobowiązany jest: odkupić taki sam egzemplarz lub zapłacić 3-krotną wartość zagubionego dzieła.
 2. W przypadku przetrzymywania książki, wypożyczający zobowiązany jest uiścić opłatę za zwłokę w wysokości 1 złoty za każdy dzień od jednej książki.
 3. Wobec osób naruszających postanowienia niniejszego regulaminu przewiduje się także okresowe lub trwałe pozbawienie praw czytelnika.