Intranet WSB-NLUWSB-NLU na facebooku


Logo Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

Działalność naukowa

 
WSB-NLU jest uczelnią nastawioną na ciągły rozwój i nieustanne dążenie do doskonałości. Rozwój naukowy kadry dydaktycznej stanowi dla nas istotny fundament doskonalenia procesu kształcenia. Dlatego działalność naukowa Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University jest traktowana ze szczególną troską.    
Takie podejście umożliwia nam dynamiczny rozwój własnej kadry dydaktycznej, dzięki czemu stajemy się pionierami wielu rozwiązań w zakresie nowoczesnej edukacji.
W murach WSB-NLU powstają liczne inicjatywy aktywnie wspierające rozwój naukowy. Co roku organizowanych jest kilkanaście konferencji naukowych, w których uczestniczą dydaktycy z wielu Uczelni.