Intranet WSB-NLUWSB-NLU na facebooku


Logo Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

Nagrody naukowe pracowników WSB-NLU

  • Nagrody im. prof Marcina Bielskiego za najlepsze prace naukowe przyznane przez członków Kapituły, której przewodniczył prof. dr hab. J. Mikułowski-Pomorski otrzymali: dr Anna Ujwary-Gil w kategorii: artykuły - nauki społeczne, ekonomiczne i humanistyczne za artykuł: "Identyfikowanie i klasyfikowanie barier zarządzania wiedzą", ,,Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" SGH, Warszawa, nr 115/2012 i klasyfikowanie barier zarządzania wiedzą, ,,Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" SGH, Warszawa, nr 115/2012 oraz w kategorii: monografie za "Business and Non-Profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers" Demands, Anna Ujwary-Gil, A. Nalepka (ed.), WSB-NLU, Nowy Sącz 2011 (Vol. 10),
    oraz dr hab. Jacek Leśkow w kategorii: artykuły - nauki matematyczne i informatyczne za artykuły: "Resampling methods for time series level crossings"; Communication in Statistics Theory and Methods;2011;2;1 (współautor: Mariola Molenda) oraz "Modeling stock market indexes with copula functions" , Efinanse; 2011 Vol 7 No 2;2;1 (współautor: Justyna Mokrzycka),
  • ”Wyróżnienie Rektora za osiągnięcia naukowe" przyznane przez Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie otrzymał dr Franciszek Białas z Zakładu Systemów Informacyjnych (2004r.),
  • Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz nominację do Nagrody Beta Uniwersytetu Szczecińskiego otrzymał dr Wiktor Cwynar z Katedry Finansów za swoją książkę doktorską „Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje – Systemy - Narzędzia” (2003 r.),
  • Wyróżnienie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk w ogólnopolskim konkursie prac z zakresu organizacji i zarządzania w kategorii monografii otrzymał prof. dr hab. Jan Wiktor, Kierownik Katedry Marketingu za pracę pt. "Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem" (2003 r.),
  • Nagrodę indywidualną Ministra Edukacji Narodowej i Sportu otrzymał prof. dr hab. Jan Wiktor, Kierownik Katedry Marketingu za książkę pt. "Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem", Wydawnictwo Naukowe PWN (2002 r.)