Intranet WSB-NLUWSB-NLU na facebooku


Logo Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

Działalność wydawnicza WSB-NLU

 
Kadrę dydaktyczną WSB-NLU stanowią cenieni nauczyciele akademiccy o bogatym dorobku dydaktycznym. Wydawnictwo WSB-NLU jest odpowiedzią na ciągłe dążenie do doskonałości kadry dydaktycznej.
 
Publikacje pracowników WSB-NLU:
 • Decision Games in Business Education. Zbiór prac naukowych / pod redakcją Kazimierza R. Śliwy. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 2009 - ISBN 978-83-88421-59-4
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej (wybrane aspekty) Tomasz Wołowiec, Piotr Wolak. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 2009 - ISBN 978-83-88421-61-7
 • Podstawy finansów publicznych i prawa podatkowego
  Tomasz Wołowiec, Krystyna Wolak. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 2009 - ISBN 978-83-88421-60-0
 • Opisy przypadków MBA
  Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 2008. - s. ; cm. - ISBN 978-83-88421-55-6
 • Kapitał intelektualny osób aktywnych zawodowo
  Andrzej Bulzak. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 2008. - s. ; cm. - ISBN 978-83-88421-56-3
 • Futorology - the challenges of the XXI century
  Krzysztof Pawłowski, Antoni Kukliński. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, Oficyna Wydawnicza „Rewasz” , 2008 - ISBN 978--83-88421-58-7
 • Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / pod red. Adama Nalepki, WSB-NLU, Nowy Sącz 2008 (Tom 7), 352 s.; 23 cm. - ISBN 978-83-88-421-57-0
 • Towards a new creative and innovative Europe
  Antoni Kuklinski, Krzysztof Pawłowski, Cezary Lusiński - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, Oficyna Wydawnicza „Rewasz” 2007, - 506 s.; 24 cm. - ISBN 978-83-88421-53-2
 • Europe reflection on social capital, innovation and regional development: The Ostuni Consensus
  Antoni Kuklinski, Mikel Landabaso, Carlos Roman - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, Oficyna Wydawnicza „Rewasz” 2007, - 231 s.; 24 cm. - ISBN 978-83-88421-51-8
 • Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / pod red. Adama Nalepki, WSB-NLU, Nowy Sącz 2007 (Tom 6), 399 s.; 23 cm. - ISBN 83-88421-54-9
 • Ekonomia, Zarządzanie, Marketing. Tryptyk Sądecki
  pod red. J. W. Wiktora - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 2007- 354 s.; 23 cm - ISBN-83-88421-52-2
 • Vademecum Przedsiębiorcy 50+
  Tomasz Wołowiec, Wiktor Cwynar, Anna Ruchała, Marek Rutkowski, Krystyna Połeć, Franciszek Białas - Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 2006, - 202 s.: 29 cm – ISBN – 83-88421-21-2
 • Przyszłość Europy - wyzwania globalne - wyzwania strategiczne
  Antoni Kuklinski, Krzysztof Pawłowski - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 2006, - 473 s.; 24 cm. - ISBN 83-89188-57-0
 • Zarządzanie marketingowe. Tom 1.
  Jerzy Dietl - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 2006, - 319 s.; 25 cm. - ISBN 83-88421-28-X
 • Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / pod red. Adama Nalepki, WSB-NLU, Nowy Sącz 2006 (Tom 5), 351 s.; 23 cm. - ISBN 83-88421-48-4
 • Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i wzrastających wymagań konsumentów
  pod red. Adama Nalepki - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie, 2005 (Tom 4) - 452 s.; 23 cm - ISBN-83-88421-46-8
 • Dziedzictwo pierwszej Rzeczpospolitej w doświadczeniu politycznym Polski i Europy.
  Materiały pokonferencyjne.
  pod red. Janusza Ekesa - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 2005-112 s.; 25 cm - ISBN-83-88421-45-X
 • Prognozowanie i symulacje
  Jacek Leśkow, Łukasz Lenart - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 2005-122 s.; 23 cm - ISBN-83-88421-43-3
 • Europe - The Global Challanges. Tom 1.
  Antoni Kukliński, Krzysztof Pawłowski - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 2005-367 s.; 24 cm - ISBN-83-88421-42-5
 • Europe - The Strategic Choices. Tom 2.
  Antoni Kukliński, Krzysztof Pawłowski - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 2005-459 s.; 24 cm - ISBN-83-88421-41-7
 • The end of transformation era? Graduate Seminar in Politics.
  Artur Wołek - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 2004 - 105 s.; 23 cm - ISBN-83-88421-40-9
 • Inwentyka czyli kreatywność w biznesie. Wybrane zagadnienia.
  Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 2004-212 s.; 24 cm - ISBN-83-88421-37-9
 • Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / pod red. Adama Nalepki, WSB, Tarnów 2004 (Tom 3), 254 s.; 25 cm. - ISBN 83-86744-90-1
 • Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / pod red. Adama Nalepki, WSB, Tarnów 2003 (Tom 2), 254 s.; 24 cm. - ISBN 83-87903-19-1
 • The Nowy Sącz Entrepreneurial Spirit. Case studies.
  dr Krzysztof Pawłowski - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 2003. - 266 s.; 24 cm. - ISBN-83-88421-11-5
 • Stabilizowanie wahań koniunkturalnych w gospodarce.
  dr Barbara Kieniewicz, dr Urszula Lorenowicz - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 2003. - 33 s.; 21 cm. - ISBN-83-88421-33-4
 • Wybrane zagadnienia opodatkowania dochodów osób fizycznych w latach 90-tych XX wieku
  Tomasz Wołowiec - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 2003. - 208 s.; 21 cm. - ISBN-83-88421-31-X
 • Statystyka w biznesie
  dr Tomasz F. Jaboński - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 2003. - 218 s.; 24 cm. - ISBN-83-88421-30-1
 • A Vision of Future Europe - Deliberating a Happier Europe
  Roman Galar, Krzysztof Pawłowski - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 2002. -72 s.; 24 cm. - ISBN-3-935565-03-8
 • Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach Malopolski
  Aleksy Pocztowski, Barbara Czarnecka, Natalia Potoczek - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 2002. - 98 s.; 24 cm. - ISBN-83-88421-16-6
 • Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / pod red. Adama Nalepki, WSB, Tarnów 2002 (Tom 1), 251 s.; 24 cm. - ISBN 83-87903-18-3
 • Matematyka w ekonomii
  dr hab. Jan Malczak, dr Bogdan Batko - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 2002. - 149 s.; 24 cm. - ISBN-83-88421-23-9
 • Zarządzanie finansami
  prof. dr hab. Marek Capiński - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 2002. - 101 s.; 24 cm. - ISBN-83-88421-13-1
 • Narzędzia e-biznesu
  prof. dr hab. Marian Mrozek - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 2002. - 189 s.; 24 cm. - ISBN-83-88421-12-3
 • Prognozowanie i symulacje
  dr Jacek Leśkow - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 2002. - 127 s.; 24 cm. - ISBN - 83-99421-14-X
 • Statystyka w biznesie
  dr Tomasz F. Jaboński . - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 2001
 • Kapitał Intelektualny - dylematy i wyzwania
  pod redakcją Aleksego Pocztowskiego - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 2001. - 317 s. ; 24 cm - ISBN 83-88421-04-2.
 • Z zagadnień dydaktyki szkoły wyższej
  pod red. Haliny Tomalskiej - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 2001. - 169 s.; 24 cm. - ISBN 83-88421-08-5
 • Przedsiębiorczość w polskiej transformacji. Opisy przypadków
  pod red. Jacka Gancarczyka - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 2001. - 240 s.; 24 cm. - ISBN 83-88421-07-7
 • Clash and Carry - Training Postcommunist Managers
  Stanisław Magala - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 2001. - 99 s.; 24 cm. - ISBN 90 5166 873 2
 • Zastosowanie metody SPACE do analizy strategicznej szkoły wyższej
  Piotr Czarnecki - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 2000. - 286 s.; 24 cm. - ISBN 83-88421-03-4
 • Rachunkowość
  pod red. Teresy Kiziukiewicz - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 2000. - 389 s.; 24 cm. - Wyd. sfinansowane ze środków programu TEMPUS. - ISBN 83-88421-15-8
 • Prawo finansowe Unii Europejskiej
  Bogdan Rutkowski - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 2000. - 95 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 83-88421-20-4
 • Podstawy prawne integracji europejskiej
  Katarzyna Cira, Magdalena Sitek, Włodzimierz Szpringer - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 2000. - 314 s. ; 24 cm. - Wydano przy współpracy : Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie i Warszawskiej Szkoły Biznesu. - ISBN 83-88421-10-7
 • Wybór czy inercja: traktat amsterdamski w świetle teorii integracji europejskiej
  Leszek Jesień - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 2000. - 283 s.; 24 cm. - (Analizy - Dokumenty - Historia) - ISBN 83-88421-05-0
 • Financial markets and strategies for regional dovelopment in the face of European integration
  pod redakcją dr hab. Jacka Leśkowa - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 2000. - 244 s.; 29 cm. - ISBN 83-88421-00-X
 • Marketing w administracji publicznej
  Zbigniew Mazur, Jolanta Zieziula - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1999. - 234 s.; 24 cm. - ISBN 83-911087-4-0
 • Historyczne i ekonomiczne podstawy integracji krajów Unii Europejskiej
  Stanisław Miklaszewski - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1999. - 166 s.; 24 cm. - ISBN 83-911087-8-3
 • Zarządzanie handlem i sprzedażą na rynku krajowym i międzynarodowym
  Tadeusz Sztucki - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1999. - 324 s.; 24 cm. - ISBN 83-911087-3-2
 • Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi
  Pod redakcją Aleksandra Pocztowskiego - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 1999. - 171 s.; 24 cm. - ISBN 83-911087-9-1
 • Europa w lustrze eurosceptycyzmu
  Leszek Jesień - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 1999. - 125 s.; 24 cm. - ISBN 83-911087-5-9
 • Kreowanie obrazu Polski w świecie
  pod redakcją Antoniego Kuklińskiego i Kingi Pawłowskiej - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 1999. - 326 s.; 24 cm. - ISBN 83-911087-0-8
 • Innowacja - Edukacja - Rozwój regionalny
  pod redakcją Antoniego Kuklińskiego i Kingi Pawłowskiej - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 1998. - 462 s.; 24 cm. - ISBN 83-907998-5-5
 • Zarządzanie finansami. Studia przypadków
  pod redakcją Marka Capińskiego - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 1998. - 98 s.; 24 cm. - ISBN 83-907998-4-7
 • Zarządzanie marketingiem. Studia przypadków / pod redakcją Jerzego Dietla - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 1998. - 180 s.; 24 cm. - ISBN 83-907998-3-9
 • Zarządzanie strategiczne i operacyjne. Studia przypadków
  pod redakcją Marka Lisińskiego - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 1998. - 160 s.; 24 cm. - ISBN 83-907998-8-X
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi. Studia przypadków
  pod redakcją Aleksego Pocztowskiego - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 1998. - 169 s.; 24 cm. - ISBN 83-907998-7-1
 • Zarządzanie zmianą i rozwojem firmy. Studia przypadków
  pod redakcją Andrzeja Koziny - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 1998. - 278 s.; 24 cm. - ISBN 83-907998-9-8
 • Księga kejsów biznesowych.
  pod redakcją Andrzeja Koziny i Adama Nalepki - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 1998. - 658 s.; 24 cm. - ISBN 83-907998-0-4
 • Małopolska regionalna wspólnota interesów
  Praca zbiorowa pod red. Grażyny Prawelskiej-Skrzypek - Nowy Sącz, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 1996. - 232 s.
 • Przyszłość polskiej nauki i edukacji - zapaść czy wyzwanie
  Październik 1996: Biuletyn projektu Wyższej Szkoły Biznesu - NLU i Center for International Private Enterprise / Krzysztof Pawłowski [i in.] ; red. ogólna Marta Gancarczyk.