Intranet WSB-NLUWSB-NLU na facebooku


Logo Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

Studia II stopnia ON-LINE w Tarnowie

Aktualne tendencje i perspektywy zmian w gospodarce światowej zmuszają cały „Stary Świat” do szukania nowych rozwiązań i źródeł przewagi konkurencyjnej aby stać się równorzędnym partnerem dla dynamicznie rozwijających się krajów Azji, głównie Chin i Indii. Podstawą do utrzymania i rozwinięcia konkurencyjności podmiotów gospodarczych (zarówno prywatnych, jak i publicznych) są wysokie kwalifikacje mieszkańców Europy, oraz, co za tym idzie, innowacyjność gospodarki. W tym obszarze Polska wydaje się mieć jeden z największych potencjałów wśród krajów naszego kontynentu.

Istotnym wymiarem kształtowania jakości pracy jest kształcenie odpowiednich kadr, zarówno osób dopiero myślących o wejściu na rynek pracy, jak i tych, którzy już na nim się znajdują (przyszłych przedsiębiorców i pracowników). Jest to zadanie stojące przed całym systemem edukacji, w którym szczególne miejsce zajmują szkoły wyższe. 20-letnie doświadczenie Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University, oparte na wzorcach partnera amerykańskiego wskazuje, że w polskich warunkach są możliwości realizacji programów zapewniających spełnienie najwyższych standardów kształcenia.

Wykorzystanie przez WSB-NLU najnowszych rozwiązań w sferze narzędziowej powoduje, że Uczelnia oferuje studia II stopnia na kierunku Zarządzanie w trybie bardzo wygodnym dla studentów, wykorzystującym techniki kształcenia na odległość (według standardów akredytacyjnych). Wykorzystanie najnowszej technologii umożliwia pracę w wirtualnych zespołach. Takie spotkania przygotowują do coraz częściej spotykanego systemu pracy we współczesnych organizacjach.

Studia oparte są na wykorzystaniu najnowszych osiągnięć technicznych. Studenci mają do dyspozycji nowoczesne aplikacje, ułatwiające im studia:
1. Intranet. Wewnętrzna, spersonalizowana sieć, umożliwiająca bieżący udział w życiu Uczelni i ułatwiająca kontakt ze środowiskiem akademickim (zarówno studentami, jak i wykładowcami).
2. Platforma edukacyjna CloudA. CloudA to rewolucyjna, w pełni interaktywna platforma edukacyjna na miarę XXI wieku, przeznaczona dla nowoczesnych uczelni. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, zaimplementowanym na platformie stworzonej przez Zespół Programowania Systemowego Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, Student ma możliwość realizowania kursów z każdego miejsca na świecie z dostępem do Internetu. CloudA wspiera kompleksową obsługę procesu dydaktycznego ze strony uczelni (dostępnymi funkcjonalnościami są np. Wirtualny Dziekanat, Sekretariat, Księgowość, Dział Kadr i Biblioteka) oraz zapewnia Studentowi pełny wgląd do wszystkich potrzebnych informacji.
 
Zobacz jak wygląda CloudA - kliknij tutaj!


Organizacja zajęć w Tarnowie:

- Organizacja studiów jest dostosowana do wymogów studenta i pozwala w znacznym stopniu ograniczyć konieczność zjazdów w Nowym Sączu.
- Seminaria magisterskie oraz wszystkie wykłady i ćwiczenia specjalnościowe odbywają się fizycznie w campusie tarnowskim.
- Część ćwiczeń kierunkowych odbywa się fizycznie w campusie tarnowskim, pozostała część na platformie CloudA (ćwiczenia są obowiązkowe).
- Wykłady kierunkowe oraz pozostałe ćwiczenia kierunkowe odbywają się za pomocą platformy edukacyjnej CloudA.
- Egzaminy odbywają się fizycznie w campusie sądeckim.
 
Dla maksymalnego uwzględnienia Państwa potrzeb i oczekiwań przyjęto wygodną formułę studiów wspomaganych internetowo oraz zajęć praktycznych (ćwiczenia, konwersatoria, konsultacje seminaryjne) prowadzonych pod opieką dydaktyków w Tarnowie.
Wyjątkową korzyścią z podjęcia studiów w ramach przedstawionej oferty jest możliwość rozpoczęcia nauki jeszcze przed uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów I stopnia.


Kontakt:
e-mail: tarnow@wsb-nlu.edu.pl
telefon: +48 14 688 00 34