Intranet WSB-NLUWSB-NLU na facebooku


Logo Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

Studia II stopnia on-line - opłaty za studia

Czesne na studiach płatne jest w jednej, dwóch lub dziesięciu ratach. Podana w tabeli wysokość czesnego dotyczy jednej raty w rozliczeniu 10 ratalnym - cena nie dotyczy ostatnich 2 semestrów studiów. Na ostatnich 2 semestrach cena zwiększona jest o 50 zł miesięcznie.
Wpłaty miesięczne winny być dokonane do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
 

Kierunek

Specjalność

Opłata za czesne

Zarządzanie

zarządzanie finansami

440 zł

 

zarządzanie w turystyce

440 zł

 

promocja i techniki sprzedaży

440 zł

 

 zarządzanie w administracji publicznej

440 zł

 

zarządzanie firmą

440 zł
 

zarządzanie projektami

440 zł
 

zarządzanie zasobami ludzkimi

440 zł
 

współczesna rachunkowość

440 zł
 

socjologiczne i psychologiczne aspekty zarządzania

440 zł