Intranet WSB-NLUWSB-NLU na facebooku


Logo Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

Zarządzanie - Opłaty za studia

Czesne na studiach płatne jest w jednej, dwóch, dziesięciu lub dwunastu ratach. Podana w tabeli wysokość czesnego dotyczy jednej raty w rozliczeniu 12 ratalnym - cena nie dotyczy ostatnich 2 semestrów studiów. Na ostatnich 2 semestrach cena zwiększona jest o 50 zł miesięcznie.
Wpłaty miesięczne winny być dokonane do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
Cena za kursy językowe wliczona jest w czesne.
 
 
Specjalność

studia stacjonarne
I stopień

studia niestacjonarne
I stopień

zarządzanie biznesem
292 zł
-
zarządzanie firmą na rynku międzynarodowym
292 zł
-
zarządzanie w transporcie drogowym
292 zł
267 zł

zarządzanie marketingiem i sprzedażą

-
267 zł
zarządzanie w administracji
-
267 zł
zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii
-
267 zł
bankowość i doradztwo finansowe
-
267 zł
logistyka
-
267 zł
psychologia w zarządzaniu
-
267 zł
komunikacja społeczna i marketingowa
-
267 zł
zastosowanie informatyki w biznesie
-
267 zł
zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
-
267 zł
 
 
 
 
 
             OPŁATY