Intranet WSB-NLUWSB-NLU na facebooku


Logo Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego

      W marcu 2010 roku Wydział Zamiejscowy w Tarnowie przystąpił do Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego. Ideą MPKU jest umożliwienie mieszkańcom i instytucjom Małopolski  stałego i łatwego  dostępu do zasobów związanych z kształceniem ustawicznym. Dzięki MPKU będzie można nie tylko wypracować jednakowe standardy usług świadczonych przez firmy, ale także stworzyć system kształcenia ustawicznego w województwie małopolskim.

      Udział tarnowskiego Wydziału w tym przedsięwzięciu ma duże znaczenie dla rozwoju naszej Uczelni m.in. poprzez współpracę WZwT z różnymi instytucjami, co na pewno nie tylko podniesie prestiż naszej uczelni, ale także umożliwi dotarcie do większej grupy osób z ofertą tarnowskiego Wydziału.

Powołane do życia Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego ma sprawić by informacja i usługi edukacyjne np. szkolenia, doradztwo zawodowe były dostępne dla każdego mieszkańca, niezależnie gdzie mieszka i w jakim jest wieku oraz by jakość świadczonych usług była wszędzie na najwyższym poziomie. Spowoduje to wsparcie  Małopolski w dążeniu do "regionu szans, wszechstronnego rozwoju ludzi i nowoczesnej gospodarki, silnego aktywnością swych mieszkańców, czerpiącego z dziedzictwa przeszłości i zachowującego tożsamość w integrującej się Europie".[1]

Obecnie Partnerstwo ma charakter otwarty i można do niego zgłaszać kolejne instytucje. Zadania Partnerstwa wpłyną na rozwój Małopolan i usług im świadczonych w obrębie edukacji, szkoleń i rynku pracy. 
 
[1] Małopolska 2015: strategia rozwoju województwa małopolskiego na lata 2007-2013. Kraków: UMWM. Kancelaria Zarządu, 2006.