Intranet WSB-NLUWSB-NLU na facebooku


Logo Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University

Wydział Zamiejscowy w Tarnowie
 
 
WSB-NLU Wydział Zamiejscowy w Tarnowie istnieje na rynku edukacyjnym od osiemnastu lat. Do 2007r. funkcjonował jako WSB w Tarnowie, a o sukcesie połączenia z WSB-NLU w Nowym Sączu w jedną, pięciowydziałową Uczelnię, zadecydowały dwa czynniki: osoba Założyciela – dra Krzysztofa Pawłowskiego oraz nastawienie na elitarność: czyli wysoką jakość dydaktyki i kształtowanie sylwetki Absolwenta - wszechstronnie wykształconego a jednocześnie kompetentnego, władającego konkretnymi umiejętnościami specjalistę w określonej dziedzinie, biegle władającego językiem obcym, w tym zwłaszcza „łaciną” współczesnego zglobalizowanego świata - językiem angielskim.

W rozwoju dotychczasowej oferty Wydziału przyjęliśmy koncepcję takiego wzbogacenia klasycznego programu, aby nasz Absolwent uzyskiwał nie tylko solidne wykształcenie, ale również przygotował się do konkretnego zawodu. W ramach prowadzonego od początku istnienia Uczelni kierunku ZARZĄDZANIE - jednej z najbardziej uniwersalnych dziedzin, szerokim spectrum proponowanych specjalności staram się sprostać oczekiwaniom zarówno potencjalnych studentów, jak i zmieniającym się wymaganiom pracodawców, a także antycypować przeobrażenia rynku edukacyjnego w regionie i w Polsce.

Dbając o równowagę rozwoju intelektualnego, fizycznego i duchowego naszych Studentów, od lat wzbogacamy naszą ofertę zajęć pozadydaktycznych o sekcje sportowe, turystykę i rekreację, koło naukowe, działalność charytatywną i in. 

Istnieje także możliwość ukończenia pełnych studiów, a to dzięki Studiom Uzupełniającym Magisterskim realizowanym on - line w modelu CloudA.

Naszym Studentom gwarantujemy zatem ciekawy, nie tylko w zakresie nauki program, profesjonalną, współpracującą na co dzień z otoczeniem biznesowym kadrę dydaktyczną, własny, zwarty i przyjazny nauce kampus, technologię informatyczną wspomagającą i ułatwiającą proces dydaktyczny oraz życzliwy personel administracyjny, pracujący w dogodnych dla wszystkich studentów godzinach.