Intranet WSB-NLUWSB-NLU na facebooku


Logo Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

Mając na uwadze potrzeby wynikające z problemów współczesnego świata WSB-NLU powołała Instytut Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej.
w ofercie m.in. ciekawe szkolenia i studia podyplomowe dla Biegłych Sądowych Psychologów

Szczegóły na stronie:  http://instytutopiniowania.wsb-nlu.edu.pl/

Studia Podyplomowe dla Biegłych Sądowych Psychologów

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych dla Biegłych Sądowych Psychologów.

W trakcie studiów zostaną przedstawione zagadnienia:

1.Psycholog jako Biegły Sądowy

2.Kryminogeneza

3.Psychologia resocjalizacyjna

4.Świadek w procesie sądowym

5. Modele psychologicznego opiniodawstwa sądowego

 

Kontakt:

Instytut Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej WSB-NLU
 
tel. 18 44 99 260, e-mail: instytutopiniowania@wsb-nlu.edu.pl
 

Dział Rekrutacji WSB-NLU

tel. 18 44 99 102, e-mail: rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl