Intranet WSB-NLUWSB-NLU na facebooku


Logo Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że nasze czasopismo naukowe - JEMI prowadzone przez Panią dr Annę Ujwary-Gil zostało zakwalifikowane do grona najlepszych czasopism ekonomicznych!
Czasopismo Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI) Redaktor Naczelnej dr Anny Ujwary-Gil w bieżącej ewaluacji czasopism z dnia 23.12.2015 r. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymało 14 pkt (lista B). Czasopismo jest w gronie najlepszych czasopism ekonomicznych i z zakresu Przedsiębiorczości w Polsce obok:
a) “Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation”, Nowy Sącz (14 pkt.)
b) “Entrepreneurial Business and Economics Review”, Kraków (12 pkt.)
c) “Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Łódź (14 pkt.)
d) “Przedsiębiorczość – Edukacja”, Kraków (8 pkt.)
e) “Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce”, Gdańsk (6 pkt.)

 Podstawowe statystyki dla JEMI w 2015 roku kształtują się nastepująco:
1) Rejection rate (odsetek odrzucenia) 76%
2) Liczba artykułów publikowanych rocznie 24
3) Odsetek autorów zagranicznych  80%
4) Odsetek autorów krajowych 20%
5) Odsetek autorów lokalnych (z afiljacją WSB-NLU) 0 %
5) Odsetek recenzentów zagranicznych 54% (w roku 2015 współpracowało z JEMI 81 recenzentów, w tym z afiljacją WSB-NLU - 4% (trzy osoby)

Ogromne gratulacje dla Pani dr Anny Ujwary-Gil!!!