Intranet WSB-NLUWSB-NLU na facebooku


Logo Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
Wyższa Szkoła Biznesu-National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu
Wydział Zamiejscowy w Tarnowie
ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów
 
tel. +48 14 688-00-34
e-mail: wydzial.tarnow@wsb-nlu.edu.pl

NIP: 734-10-03-635
REGON: 490028409

Bank Pekao S.A.
Oddział w Nowym Sączu
70 1240 4748 1111 0000 4879 7603