Intranet WSB-NLUWSB-NLU na facebooku


Logo Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

Władze Uczelni

 

dr Krzysztof Pawłowski  
Prezydent WSB-NLU

 

 

prof. dr Czesław Bieńkowski

Rektor WSB-NLU

 

mgr Robert Gmaj  
p.o. Kanclerz WSB-NLU

 

mgr Przemysław Bochenek 
Wicekanclerz WSB-NLU

 

 

dr Dariusz Woźniak

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Tarnowie

 

dr hab. Tadeusz Mędzelowski

Pełnomocnik Rektora ds. Wydziału Zamiejscowego w Tarnowie

 

mgr Dorota Knopf

Kwestor WSB-NLU