Intranet WSB-NLUWSB-NLU na facebooku


Logo Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

Rekrutacja na rok akademicki 2013/2014

W Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University przyjęcie na studia odbywa się na zasadzie kolejności składania podań. Kandydaci są przyjmowani w miarę wolnych miejsc w ramach określonego przez Senat WSB-NLU limitu.

Jak aplikować do WSB-NLU?

Pierwszym etapem aplikowania do WSB–NLU jest wypełnienie formularza elektronicznego znajdującego się na stronie głównej WSB-NLU. Jest on niezbędny przy aplikowaniu na każdy rodzaj studiów. Formularz można również wypełnić bezpośrednio na Uczelni.

Następnie pozostałe wymagane w procesie rekrutacji dokumenty proszę przesłać listem poleconym (decyduje data doręczenia do WSB-NLU), lub dostarczyć osobiście do Wydziału Zamiejscowego w Tarnowie WSB-NLU przy ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie (pokój nr 8, I piętro, bud. B).

Rekrutacja trwa od 1 maja 2013 roku do 20 września 2013 roku.

studia WZwT WSB-NLU od października 2013 r.