Intranet WSB-NLUWSB-NLU na facebooku


Logo Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016

Jak aplikować do WSB-NLU?

Pierwszym etapem aplikowania do WSB–NLU jest wypełnienie formularza elektronicznego znajdującego się na stronie głównej WSB-NLU. Jest on niezbędny przy aplikowaniu na każdy rodzaj studiów. Formularz można również wypełnić bezpośrednio na Uczelni.

Następnie pozostałe wymagane w procesie rekrutacji dokumenty proszę przesłać listem poleconym (decyduje data doręczenia do WSB-NLU), lub dostarczyć osobiście do Wydziału Zamiejscowego w Tarnowie WSB-NLU przy ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie (pokój nr 8, I piętro, bud. B) w terminie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00 nie później jak do 15 września 2015.


studia od października 2015 r.