Intranet WSB-NLUWSB-NLU na facebooku


Logo Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018

Jak aplikować do WSB-NLU?

Pierwszym etapem aplikowania do WSB–NLU jest wypełnienie formularza elektronicznego znajdującego się poniżej. Jest on niezbędny przy aplikowaniu na każdy rodzaj studiów. Formularz można również wypełnić bezpośrednio na Uczelni.

Następnie pozostałe wymagane w procesie rekrutacji dokumenty proszę przesłać listem poleconym (decyduje data doręczenia do WSB-NLU), lub dostarczyć osobiście do Wydziału Zamiejscowego w Tarnowie WSB-NLU przy ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie (pokój nr 4, I piętro, bud. D) w terminie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00.

studia od października 2017 r.