Intranet WSB-NLUWSB-NLU na facebooku


Logo Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

Opłaty

WSB-NLU WZwT jest Uczelnią niepubliczną, niemniej studenci i kandydaci na studia mogą ubiegać się o liczne stypendia i obniżki w czesnym, które częściowo lub w całości pokrywają koszty studiowania.

Opłaty za studia:

 • Czesne na studiach stacjonarnych wynosi 3 500 zł/rok
 • Czesne na studiach niestacjonarnych wynosi 3 200 zł/rok                                                                    Na ostatnim roku studiów obowiązuje jednorazowa opłata za seminarium promotorskie - 600 zł

Opłaty z tytułu postępowania rekrutacyjnego:

 • opłata rekrutacyjna - 300 zł (dla absolwentów Konsorcjum FUTURUS - 0 zł)
 • pierwsza (miesięczna) rata czesnego- wysokość raty uzależniona jest od kierunku i formy studiów, przypadku rezygnacji ze studiów kwota jest zwracana (w przypadku rezygnacji przed otrzymaniem dokumentów o przyjęciu)
 • wpłaty miesięczne winny być dokonane do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc
 • czesne można uiszczać w systemie ratalnym
  • 1 rata - płatność za cały rok z góry
  • 2 raty - płatność za cały semestr z góry
  • 10 rat - płatność przez 10 miesięcy

 Zobacz także:

Wszelkie opłaty i należności z tytułu czesnego należy dokonywa na konto Wyższej Szkołu Biznesu - NLU na numer: Bank Pekao SA 70 1240 4748 1111 0000 4879 7603