Intranet WSB-NLUWSB-NLU na facebooku


Logo Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

STYPENDIA

System stypendialny WSB-NLU jest kompleksowy, uporządkowany, jednolity i, co najważniejsze, przejrzysty. Podczas studiów warto znaleźć się w gronie najlepszych przede wszystkim dla własnej satysfakcji, ale i dla wymiernych korzyści, jakimi są stypendia za wyniki w nauce.

Poza standardową ofertą stypendiów za wyniki w nauce, sporcie i stypendiów socjalnych, WSB-NLU utworzyła własny system stypendialny przeznaczony dla zdolnej młodzieży. Dzięki temu fundusz stypendialny jest zasilany jednocześnie z 3 źródeł: budżetu państwa, środków własnych oraz stypendiów sponsorowanych ze źródeł zewnętrznych firm i instytucji, co pozwala na przyznawanie większej ilości stypendiów.

Nabór wniosków do stypendiów im. Siwickich dla studentów kierunków zarządzanie, management i informatyka został już uruchomiony na stronie: www.fundacjamep.pl

System stypendialny został przemyślany w taki sposób, aby studenci już od pierwszego semestru mogli otrzymywać stypendia. W ubiegłym roku ponad 45% otrzymało stypendia pokrywające w dużej mierze koszty czesnego, a prawie 20% z nich studiowało całkowicie za darmo.

Masz pytanie, napisz do nas: stypendia@wsb-nlu.edu.pl