Intranet WSB-NLUWSB-NLU na facebooku


Logo Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

Zasady rekrutacji

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Uczelnia nie organizuje egzaminów wstępnych. Przyjmowani są wszyscy kandydaci, którzy złożą komplet dokumentów w ramach określonego przez Senat WSB-NLU limitu miejsc. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.