Intranet WSB-NLUWSB-NLU na facebooku


Logo Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

Studenci

Studenci Wydziału Zamiejscowego w Tarnowie WSB-NLU to osoby z inicjatywą i kreatywnością. Uczelnia stwarza im doskonałe warunki kształcenia oraz  możliwości realizowania swoich zainteresowań.

Rozbudowana sieć kontaktów międzynarodowych Szkoły umożliwia ciekawym świata studentom wyjazdy na stypendia do innych krajów.