Intranet WSB-NLUWSB-NLU na facebooku


Logo Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

Studenckie Koło Naukowe Zarządzanie

KNZ powstało w roku 2000 i od tamtego czasu nieprzerwanie wspiera studentów Wydziału Zamiejscowego w Tarnowie WSB-NLU z siedzibą w Nowym Sączu w rozwoju pasji naukowych. Stymuluje ich rozwój naukowy, prowadząc liczne badania i analizy na potrzeby własne, jak również prace zlecone

Celem Koła Naukowego Zarządzanie jest stworzenie warunków samodzielnego rozwoju studentom wszystkich lat. Regularne spotkania koła oraz praca w nieformalnych grupach ma służyć integrowaniu oraz rzeczywistemu stosowaniu wiedzy i umiejętności wyniesionych z zajęć wynikających z programu studiów biznesowych.

Służyć temu mają studia przypadków, realizacja własnych projektów badawczych, praca nad projektami zleconymi Szkole przez przedsiębiorstwa i instytucje, itp.

Cnotą szczególnie cenioną wśród członków koła jest samodzielność w planowaniu własnego rozwoju, poszukiwaniu okazji sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności menedżerskich, przeprowadzaniu własnych badań oraz rozwiązywaniu różnorakich problemów biznesowych, zarówno zleconych jak i przez siebie odkrytych.

Dalekosiężnym zamiarem uczestników oraz opiekunów Koła Naukowego Zarządzanie jest jego przekształcenie w studencką firmę doradczą, świadczącą usługi dla instytucji non-profit oraz przedsiębiorstw sektora MSP z Tarnowa i okolic.

Ważniejsze projekty KNZ:   TUTAJ