Intranet WSB-NLUWSB-NLU na facebooku


Logo Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

Kontakt

 
Prorektor ds. Studenckich
mgr Bogna Zakrzewska-Skorupka
 
telefon:  + 48 18 44 99 169
e-mail:  bskorupk@wsb-nlu.edu.pl
 
 
 
 Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych
mgr Paweł Gławiński
 
telefon:  +48 18 44 99 213
e-mail:  pglawinski@wsb-nlu.edu.pl