Intranet WSB-NLUWSB-NLU na facebooku


Logo Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

Organizacje studenckie

Życie studenta WSB-NLU to nie tylko nauka. Po godzinach spędzonych nad poszerzaniu wiedzy z dziedziny marketingu i przedsiębiorczości czy opanowywaniu biznesowej terminologii, przychodzi pora odpoczynku. Warto wtedy skorzystać z możliwości stwarzanych przez liczne organizacje studenckie, sekcje zainteresowań i sekcje sportowe.

Wśród licznych organizacji studenckich znajdują się organizacje, których dział
alność nakierowana jest na rozwój indywidualnych umiejętności i zainteresowań studentów. Należą do nich:

 

 • AEGEE (Association des Etats Généraux des Etudiants de l'Europe) - Europejskie Forum Studentów jest największą interdyscyplinarną organizacją studencką zrzeszającą ponad 17 tys. członków z 42 krajów Europy. Jej celem jest promocja idei Wspólnej Europy wśród młodzieży
 • AIESEC –  największa na świecie organizacja studencka zrzeszająca 50 000 członków w 85 krajach
 • Niezależne Zrzeszenie Studentów. Myślą przewodnią NZS jest pomoc innym ludziom. NZS współpracuje z wieloma domami pomocy społecznej, pomaga ludziom niepełnosprawnym, organizuje akcje krwidawstwa itp. 
 • Fotosekta - członków Fotosekty łączy pasja i zamiłowanie dla magicznej dziedziny sztuki jaką jest fotografia
 • Studenckie Centrum Wolontariatu - Skupia studentów bezinteresownie służących innym ludziom. 
 • Shock Force Productions
 •  AIM (Business-Activeness-Entertainment)

 

 • Samorząd studencki WZwT WSB-NLU:
 1. Barbara Nykiel- Przewodnicząca; e-mail: basian20@op.pl
 2. Ewelna Zach- Z-ca Przewodniczącej; e-mail: ewelinka1691@gmail.com
 3. Mariola Michalik- Sekretarz; e-mail: mariolax17@up.pl
 4. Klaudia Stanek- Skarbnik; e-mail: klaudiastanek48@gmail.com
 5. Dominik Zaucha- Członek samorządu; e-mail: domizau7@o2.pl