Intranet WSB-NLUWSB-NLU na facebooku


Logo Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

STYPENDIA ŁĄCZNE NAWET do 670 zł *

*/Przykładowe stypendia wypłacane na Wydziale Zamiejscowym w Tarnowie WSB-NLU w roku akademickim 2014/2015:

(1) Studentka II roku studiów niestacjonarnych - łączne stypendium wynoszące 670 zł/mc (składa się na nie: stypendium za wyniki w nauce - 220 zł/mc, stypendium socjalne - 450 zł/mc)
(2) Studentka III roku studiów niestacjonarnych - łączne stypendium wynoszące 620 zł/mc (składa się na nie: stypendium za wyniki w nauce - 220 zł/mc, dla osób niepełnosprawnych - 400 zł/mc),