Intranet WSB-NLUWSB-NLU na facebooku


Logo Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

Współpraca międzynarodowa

WSB-NLU współpracuje z wieloma uczelniami z całego świata. Współpraca polega głównie na wymianie studentów i kadry dydaktycznej, organizacji wspólnych projektów naukowych, uczestnictwie w seminariach i spotkaniach akademickich, wymianie publikacji naukowych oraz projektów akademickich.