Intranet WSB-NLUWSB-NLU na facebooku


Logo Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

Lifelong Learning Program/Erasmus

LLP/Erasmus to program Unii Europejskiej, wspierający współpracę międzynarodową w dziedzinie kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych. Głównym celem programu jest podniesienie poziomu i wzmocnienie europejskiego wymiaru kształcenia w szkołach wyższych – poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz rozszerzenie wymiany studentów w Europie. 

Wyższa Szkoła Biznesu – National–Louis University jako uczestnik programu LLP/Erasmus umożliwia swym studentom wyjazdy na półroczne wymiany do ponad 30 uczelni zagranicznych.

Każdy student wyjeżdżający za granicę w ramach programu otrzymuje grant, który z założenia jest dofinansowaniem kosztów związanych z podróżą i pobytem za granicą. Ogromną korzyścią dla studenta jest stosowane między uczelniami porozumienie o programie zajęć, które ułatwia pełne uznanie okresu studiów odbytego w zagranicznej uczelni. Pełne zrealizowanie uzgodnionego programu gwarantuje zaliczenie okresu studiów / zajęć przez uczelnię macierzystą.

LLP / Erasmus to nie tylko możliwość studiowania za granicą, to  głównie atrakcyjne szanse rozwoju kariery zawodowej, poznanie nowej kultury, różnych ludzi, nauka i pogłębianie znajomości języka.